Hippotherapie

Hippotherapie?

Hippotherapie of Equine Assisted Therapie is een vorm van therapie waarbij het paard gebruikt wordt als hulpmiddel in het behandelen van kinderen en volwassenen.
Hippotherapie of Equitherapie is een eenvoudig te ontleden woord. Om te beginnen is equi afgeleid van het Latijnse woord equus dat paard betekent. Het woord therapie komt uit het Grieks en betekent de leer van behandeling van ziektes. Aldus kunnen we hippo– of equitherapie dus vrij vertalen als een vorm van therapie waarbij we kinderen of volwassenen begeleiden tijdens een ontwikkelingsproces en/of herstelproces.
Paarden zijn eerlijk en weerspiegelen de emoties van de mens. Daardoor bieden ze enorme mogelijkheden om, onder begeleiding, doelgericht met zowel volwassenen als kinderen te werken aan fysieke, psychische of sociale problemen.
Binnen deze vorm van therapie wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van het paard om bij de mens blokkades op te sporen en los te maken.
Het paard is hier als onbevooroordeeld wezen minder bedreigend dan de “mens”, waar men soms allesbehalve goede ervaringen mee heeft.
Paarden zijn gevoelige dieren. Ze beschikken over een speciaal en uitgebreid bewegingsaanbod. Werken met een paard stimuleert daarom al onze zintuigen.
Het paardrijden of het grondwerk is geen doel op zich maar als er een goede band is tussen mens en paard, kan het de mens ten goede komen door de bewegingsimpulsen, interactie met - en aaibaarheid van het paard. Met bewegingsimpulsen bedoelen we hier dat de schommelbewegingen in de romp sterk overeenkomen met het wandelen van de mens, maar zonder druk op de benen.

Doelgroep hippotherapie

Wij bieden een bijzondere vorm van begeleiding aan welke zowel kinderen als volwassenen kan ondersteunen tijdens hun ontwikkelings en of herstelperiode.

Wij kunnen hippotherapie aanbieden bij:

· Zowel fysisch als mentaal gehandicapten
· Personen met visuele handicap
· Kinderen en volwassenen die gepest worden
· Kinderen met ADHD of autisme (ASS)
· Kinderen met het Downsyndroom
· Kinderen en volwassenen met sociaal-emotionele problemen
· Kinderen met gedragsproblemen
· Kinderen en volwassenen met communicatieproblemen
· Kinderen met concentratieproblemen
· Volwassenen met een burn-out
· Ter ondersteuning van de zelfontplooiing
· Relatie problemen
· Verhoging van het zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn

Functie en meerwaarde van het paard

Werken met paarden is een dynamisch gegeven. Het kan ervoor zorgen dat het kind de therapie niet onmiddellijk ervaart als therapie.
Het feit dat er iets verwacht wordt van het kind/volwassene. Het is immers niet zomaar iets om ontspannen of ontspanningsoefeningen uit te voeren op of naast een paard.
Het paard kan voor een veilige omweg zorgen, zeker bij kinderen/volwassenen die hun vertrouwen in de traditionele begeleiding hebben verloren.
Het paard geeft duidelijk aan in welke toestand het kind/volwassene is. Als men niet ontspannen is zal het paard zelf ook onrustig zijn. Omgekeerd is even waar.
Het paard fungeert als een natuurlijk, betrouwbaar, niet bedreigend controlemiddel.
De ritmische en monotone bewegingen van een paard kunnen bijdragen tijdens de inductiefase van de ontspanning en tijdens de verdieping van de ontspanning.
Een paard is een stilzwijgend dier, zonder vooroordelen, zonder oordeel.

Doelstellingen van hippotherapie kunnen zijn:

· Verbeteren van de motivatie en waarnemingsvermogen
· Een bijdrage leveren tot het versterken van of herwinnen van (zelf-) vertrouwen
· Afbouwen van angsten, agressies en antipathieën
· Aanleren van de juiste zelfinschatting
· Verbeteren van concentratie en uithoudingsvermogen
· Ontwikkelen van sociale vaardigheden en met daarbij positief sociaal contact
· Verbeteren van communicatieve vaardigheden
· Verbeteren van ritmegevoel
· Vergroten van gevoel voor tijd en ruimte

Grondwerk

Via grondwerk geven we veel aandacht aan de relatie met het paard waarbij lichaamstaal (zowel van paard als begeleider) en non-verbale communicatie gaan veranderen. De meeste trajecten starten we met grondwerk en gaan dan over tot rijden. Andere trajecten zijn volledig grondwerk.
Respect en vertrouwen tussen mens en paard groeien met als gevolg dat zaken als leiding geven en leiding nemen helderder worden.

 

Voor meer info